sâmbătă, 25 ianuarie 2014

ELIBERAREA / VIZAREA PERMISELOR DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV PENTRU ANUL 2014 DE LA ANPA

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE

Pentru permisele cu valoare integrală - 30 lei:
-         actul de identitate, original şi copie;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele cu tarif redus - 10 lei:
-         actul de identitate, original şi copie;
-         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele gratuite:
            -         actul de identitate, original şi copie;
-         talon de pensie, original şi copie;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU VIZARE

Pentru permisele cu valoare integrală - 30 lei:
-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2013;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele cu tarif redus - 10 lei:
-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2013;
-         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;
-         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele gratuite:
-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2013;
-         talon de pensie, original şi copie
-         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.

SURSA: http://www.anpa.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu